امروز : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بهبود اعتماد به نفس با سوزان جفرز – (بخش دوم)

 

اعتماد به نفس چیست و از کجا می آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است کـه درون هـر کسی وجود دارد. اعتماد به نفس، یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی کـه شـما در  زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل اینجاست که ما بیشتر وقت ها این قدرت خود را فراموش میکنیم! دکتر سوزان جفرز نویسنده و معلم مشهور ، قصد دارد  با بیان نکاتی ، اعتماد به نفس شما را به شما نشان دهد تا همیشه و در هر حالت بـه آن اتکا کنید. وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با اعتماد به نفس، اطمینـان ، کمـال و لـذت بپذیرید ، راه حل همه مشکلات به شما الهام می شود و از  زندگی تان لذت خواهید برد.

 

 

بخش دوم : آگاهی شروع خوبی است


سری به جعبه پچ پچ بزنید!

 

ما صدای «من ضعیف» را پچ پچ می دانیم. صـدایی کـه همیشـه در گـوش شـما وزوز می کند: «من خوب نیستم، من هیچ وقت پیشرفت نمـی کـنم ، همـه از مـن بهترنـد ، همـه کارهایشان را بهتر از من انجام می دهند». این پچ پچ ها اعتماد بـه نفـس شـما را از بـین می برند.

 


کمک ! نمی توانم آن صدا را خاموش کنم!

 

بله، از وقتی که از وجود جعبه پچ پچ باخبر شده اید، دیگـر نمـی توانیـد صـدای آن را خاموش کنید. همه جا این صدا به گوشتان میرسد. توی رختخواب، در حمـام و موقـع دوش گرفتن، در رانندگی، حتی سر میز غذا و… سعی و تلاش پچ پچ ایـن اسـت کـه بـا افکار ترسناک و احمقانه در شما نفوذ کند.

 


داشتن آگاهی، به شما خبر می دهد که حالا وقت عمل کردن است

 

از زمانی که از وجود صدای پچ پچ باخبر شدید، بهتـر مـی توانیـد از شـر آن خـلاص شوید، (حتی اگر به طور دیوانه وار در درون شما نفوذ کرده باشد!) اما اگر به کلی از ایـن صدای آرام موذی بی خبر باشید و یا تا امروز در شما بروز نکرده باشـد، از آن در امـان هستید.

 


جعبه پچ پچ را دور بیندازید

 

این کار بسیار آسان است، برای خاموش کردن این پچ پچ ها، کافی است که بـه جـای آن صدای «من قوی» را بشنوید، صدایی که میگوید: «شما به اندازه کافی خوب هسـتید ».  صدایی که شما را در جهت تکامل هدایت می کند تا بدانید واقعاً که هستید.

 


 

 

♥ عاشق یادگیری باشید ♥

LoveLearning.ir 

 

 

 

لینک کوتاه :http://lovelearning.ir/?p=1684

Scroll Up