امروز : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

داستان های کوتاه و آموزنده : دو برادر

 

دو برادر بودند که یکی از آنها معتاد و دیگری مردی متشخص و موفق بود. برای کسانی که آن دو را می شناختند معما بود که چرا این دو برادر که هر دو در یک خانواده و با یک وضعیت اجتماعی و اقتصادی بزرگ شده اند سرنوشتی متفاوت داشته اند؟
پس به سوی برادر معتاد رفتند و از او علت اعتیادش و وضع روزگارش را پرسیدند.
او اینگونه پاسخ داد: پدرم! علت اصلی شکست من پدرم بوده است. او هم یک معتاد بود. خانواده اش را کتک می زد و زندگی بدی داشت. چه توقعی از من دارید؟ من هم مانند او شده ام.

 

مردم به سمت برادر موفق رفتند و دلیل موفقیتش را از او پرسیدند.
مردم در کمال ناباوری شنیدند که مرد موفق اینگونه پاسخ داد: علت موفقیت من پدرم است. 
من رفتار زشت و ناپسند پدرم با خانواده و زندگی اش را می دیدم و سعی کردم که از آن رفتارها درس بگیرم و کارهای شایسته ای جایگزین آن ها کنم.

 

 

 

♥ عاشق یادگیری باشید ♥

LoveLearning.ir 

 

 

 

لینک کوتاه :https://lovelearning.ir/?p=1739


bool(false)
Scroll Up